Your Ad Here
Menuntut Ilmu Wajib bagi Semua Mukmin dan MukminahKurniailah Kami Dengan Ilmu Yang Bermemfaat

Ilmu itu bagaikan bintang-bintang yang gemerlapan
Menyinari hati sanubari setiap insan yang mendamba kebenaran

Wednesday, October 16, 2013
Sedekah


Sedekah

Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim

BerSedekah atau berinfak adalah satu daripada amalan yang diajarkan dan sangat dianjurkan dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallhu 'alaihi wasallam tentang amalan bersedekah ini:

Contohnya di dalam Al-Quran Allah berfirman seperti berikut (Terjemahan ayat-ayat 133-136 Surah Ali Imran (Dari Mushaf Al-Burhan, CV Media Fitrah Rabbani, Bandung):

133 - Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan-mu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluias langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa.

134 - iaitu orang-orang berinfak (mengeluarkan derma) sama ada pada waktu lapang atau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain.  Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

135 - dan (juga) orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri,  (segera) mengingat Allah, lalu memohom ampun atas dosa-dosanya, dan siapakan  yang dapat mengampunkan dosa-dosa selain Allah?  Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

136 - Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sunagi, mereka kekal di dalamnya.  Dan (itulah) sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.

Dari ayatayat tersebut jelaslah bahawa bersedekah adalah salah satu cara yang dikurniakan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa (mengikut ulama', dosa-doa ini adalah dosa-dosa kecil). Sedangkan untuk pengampunan dosa-dosa besar, hendaklah seseorang itu bertaubat dengan taubat nasuha. Namun, dengan tabiat bersedakah  hati insya Allah hati akan menjadi lembut dan lebih bersimpati. Jika hati sudah lembut, mudah pula untuk seseorang itu memaafkan orang dan mudah juga untuk memohon maghfirah selepas melakukan kesalahan, sama ada kecil atau besar. Maka taubat yang disertai dengan sedekah yang ikhlas merupakan satu tingkatan dalam usaha untuk menapai keredaan Allah Subhanahu Wata'ala.  

Satu lagi kebaikan yang diperolehi oleh seseorang apabila dia bersedekah ialah kesan gandaan sedekah itu. Kesan berganda ini disebutkan dalam Al-Quran, seperti ayat 261 dan ayat 265  Surah Al-Baqarah:

261 - Perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir  biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

265 - Dan perumpamaan orang yang menginfakkan haratanya untuk mencari rida Allah, dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat (ganda). Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Kesan berganda ini boleh juga diperolehi melalui doa orng yang menerima sedekah itu. Cuba anda berikan duit sepuluh ringgit kepada seseorang, terutama orang tua, yang kelihatan begitu daif. Dalam keadaan daifnya itu sudah tentu dia betul-betul memerluakan bantuan, walaupun dia tidak meminta-minta. Setelah anda berikan duit itu ke tangannya dia akan mengucapkan syukur dan berdoa untuk anda. Jika tidak jelas, anda minta dia doakan untuk anda. Insya Allah, doanya dimakbulkan oleh Allah.

Tetapi, penghalang untuk bersedekah ini banyak. Salah satunya ialah syaitan. Syaitan sentiasa membisikkan ke dalam hati manusia supaya berbuat mungkar dan menjauhi perkara-perkara yang maaruf seperti besedekah. Mereka itu mahukan anda jadi bakhil. Dengan jadi bakhil itu dosa-dosa anda tidak diampunkan dan bertambah dari masa ke masa:

Syaitan itu menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan kepapaan (jika kamu bersedekah atau menderma), dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji (bersifat bakhil kedekut); sedang Allah menjanjikan kamu (dengan) keampunan daripadaNya serta kelebihan kurniaNya. Dan (ingatlah), Allah Maha Luas limpah rahmatNya, lagi sentiasa Meliputi PengetahuanNya. (Al-Baqarah 2:268)

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahanNya - menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalongkan (diseksa) dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan (isi) langit dan bumi. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. (A-li'Imraan 3:180)

Anda mesti lawan bisikan syaitan itu, walupun anda hanya mampu bersedekah sebanyak lima sen.

Posted at 10:53 am by ismad
 
Thursday, October 03, 2013
Memilih Jalan Kembali


Dunia dan seisinya adalah dijadikan untuk manusia, sebagai tempat tinggal, kemudahan kenderaan dan sumber rezeki. Allah memuliakan manusia melebihi kebanyakan makhluk yang telah diciptaNya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wataala dalam Al-Quran yang mafhumnya:

Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut; dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan. (Al-Israa' 17:70)

Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu, dan (demikian juga) kapal-kapal yang belayar di laut dengan perintahNya? Dan Ia pula menahan langit daripada runtuh menimpa bumi, kecuali dengan izinNya; sesungguhnya Allah Amat melimpah belas kasihanNya dan rahmatNya kepada umat manusia. (Al-Hajj 22:65)

Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kami nikmat-nimatNya yang zahir dan yang batin? Dalam pada itu, ada di antara manusia orang yang membantah mengenai (sifat-sifat) Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk; dan tidak juga berdasarkan mana-mana Kitab Allah yang menerangi kebenaran. (Luqman 31:20)

Wahai umat manusia, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakanNya kepada kamu; tidak ada sama sekali yang menciptakan sesuatu selain daripada Allah; Ia memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia, maka mengapa kamu rela dipalingkan (dari menyembahnya)? (Faatir 35:3)

Kehidupan Nabi Adam bermula di Syurga. Di dalam syurga itu Nabi Adam dan Hawa' diberi kebebasan untuk memakan dan meminum apa-apa yang mereka sukai, kecuali buah dari satu pokok. Namun, kerana terpedaya dengan godaan iblis la'anatullah, Nabi Adam telah melanggar perintah itu Baginda dan isterinya Hawa telah diusir dari syurga dan turun ke dunia. Hanya selepas Nabi Adam melanggar perintah larangan itu sahaja, barulah baginda berada di dunia.

Bagaimana pula dunia ini dijadikan untuk manusia, sedangkan Nabi Adam dan Hawa sebenarnya berasal dari syurga? Adakah disebabkan Nabi Adam melangagar larangan tersebut maka manusia keseluruhannya terpaksa menduduki bumi ini? Mungkin persoalan ini sedikit sebanyak memberikan kemusykilan kapada orang-orang biasa seperti kita.  Untuk memberikan sedikit latarbelakang yang boleh digunakan untuk memikirkan pesoalan itu, mari kita teliti urutan peristiwa-peristiwa yang bermula daripada penciptaan Nabi Adam sehingga baginda dihalau keluar dari Syurga.

Dialog antara Allah dengan mlaikat dan iblis dikisahkan pada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Antanya ialah Al-Baqarah ayat-ayat 30-39, Al-A'araf ayat-ayat 11-25, Al-Isra' ayat-ayat 61-65 dan lain-lain. Antara pengajaran daripada ayat-ayat tersebut ialah Allah mencipta Nabi Adam sebagai makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Iblis menjadi marah kerana dia menyangka yang dia adalah lebih mulia daripada Nabi Adam. Alasannya dia dijadikan daripada api sedangkan Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Kemudian, iblis telah dilaknat disebabkan keingkarannya dan sikap takburnya untuk mengakui kemuliaan Nabi Adam itu.

Allah berfirman: "Apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika Aku perintahmu?" Iblis menjawab: "Aku lebih baik daripada Adam, Engkau (wahai Tuhan) jadikan daku dari api sedang dia Engkau jadikan dari tanah." (Al-A'raaf 7:12). Allah berfirman: "Turunlah engkau dari Syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya; oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina". (Al-A'raaf 7:13)

Pada surah lain pua Allah Subhanahu Wataala menceritakan pula sedemikian:

Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam"; maka mereka sujudlah melainkan iblis; ia berkata: "Patutkah aku sujud kepada (makhluk) yang Engkau jadikan dari tanah (yang di adun)?" (Al-Israa' 17:61). Ia berkata lagi: "Khabarkanlah kepadaku, inikah orangnya yang Engkau muliakan mengatasiku? Jika Engkau beri tempoh kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya, kecuali sedikit (di antaranya)". (Al-Israa' 17:62)

Setelah iblis dihalau dari syurga maka tinggallah Nabi Adam di dalam syurga itu. Allah mengajar Nabi Adam dengan ilmu yang cukup dalam segala aspek ilmu pengetahuan supaya dapat menjadi khalifah yang mentadbir bumi, dan menunaikan tugas hakiki manusia sebagai hamba yang ta'at kepada segala perintah Pencipta mereka. Allah mengajarkan segala ilmu dan panduan bagi melawan godaan syaitan yang telah dilaknat dan telah disahkan sebagai musuh yang nyata bagi anak cucu Nabi Adam.Namun, Nabi Adam telah tergoda oleh bisikan iblis laknatullah. Iblis berjaya membohongi Nabi Adam dan Hawa yang kononnya sebab mereka dilarang memakan buah itu ialah kerana Allah tidak mahu mereka menjadi malaikat atau terus tinggal kekal di dalam syurga. Ini bermakna mereka boleh tinggal di dalam syurga, tidak seperti tujuan asal mereka itu diciptakan (iatu di angkat sebagai khalifah di bumi).

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya". (Al-Baqarah 2:30)

Setiap daripada Nabi juga adalah khalifah yang ditugaskan untuk mentadbir bumi. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu Wataala dalam Al-Quran seperti dua ayat berikut (mafhumnya):Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa Ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: khalifah-khalifah yang berkuasa; dan Ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (agama Islam) yang telah diredhaiNya untuk mereka; dan Ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepadaKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganKu. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. (An-Nuur 24:55)

Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan (hukum syariat) yang benar (yang diwahyukan kepadamu); dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu. (Saad 38:26)

Kemudian Allah menghalau Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi sebelum perintah penghijrahan dari Syurga ke bumi itu diterima.  Al-Quran juga mengisahkan tentang kemurkaan Allah terhadap Nabi Yunus apabila baginda meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah untuk berhijrah. Jadi kisah pelanggaran perintah berhijrah oleh para nabi bukan khusus kepada Nabi Adam sahaja.

Berlainan pula keadaannya dengan Nabi Muhammad Sallalahualaihi wassallam. Baginda menunggu perintah berhijrah ke Madinah sebelum melakukanya,walaupun berhadapan dengan tentangan dan pelbagai ancaman yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah. Baginda diberikan peringatan/panduan oleh Allah Subhanahu Wataala supaya tidak lari dari tempat berdakwah seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus AS melalui firmanNya (terjemahan/mafhum ayat):

Maka bersabarlah (wahai Muhammad) menerima hukum Tuhanmu (memberi tempoh kepada mereka), dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. (Ingatlah kisahnya) ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebak terkurung dalam perut ikan. (Al-Qalam 68:48)

Kisah Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan besar ini telah diceritakan oleh Allah  Subhanahu Wataala di dalam Al-Quran seperti yang berikut:

Dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari Rasul-rasul (Kami) yang diutus. (As-Saaffaat 37:139).(Ingatkanlah peristiwa) ketika ia melarikan diri ke kapal yang penuh sarat. (As-Saaffaat 37:140). (Dengan satu keadaan yang memaksa) maka dia pun turut mengundi, lalu menjadilah ia dari orang-orang yang kalah yang digelunsurkan (ke laut).(As-Saaffaat 37:141). Setelah itu ia ditelan oleh ikan besar, sedang ia berhak ditempelak.(As-Saaffaat 37:142). Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah (dengan zikir dan tasbih), (As-Saaffaat 37:143). Tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. (As-Saaffaat 37:144). Oleh itu Kami campakkan dia keluar (dari perut ikan) ke tanah yang tandus (di tepi pantai), sedang ia berkeadaan sakit. (As-Saaffaat 37:145). Dan Kami tumbuhkan (untuk melindunginya) sebatang pokok yang berdaun lebar.(As-Saaffaat 37:146). Dan (Nabi Yunus yang tersebut kisahnya itu) Kami utuskan kepada (kaumnya yang seramai) seratus ribu atau lebih. (As-Saaffaat 37:147). (Setelah berlaku apa yang berlaku) maka mereka pun beriman, lalu Kami biarkan mereka menikmati kesenangan hidup hingga ke suatu masa (yang ditetapkan bagi masing-masing). (As-Saaffaat 37:148)

Inilah kelebihan Nabi akhir zaman ini. Nabi memberikan seluruh hidup baginda supaya setiap individu akhir zaman dapat kembali ke tempat mula-mula Nabi Adam dijadikan, iaitu ke Syurga. Dalam kata lain, secara fitrahnya, tempat kembali anak cucu Nabi Adam pada hari akhirat ialah ke syurga. Tetapi Iblis dan kuncu-kuncunya pula terus menerus menipu manusia, kerana takbur, dendam dan kedengkiannya yang mendalam terhadap Nabi Adam. Iblis bersumpah akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam, agar keseluruan manusia semua tidak dapat kembali menemui Allah di syurga.

Iblis berkata: Berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan (hari kiamat)". (Al-A'raaf 7:14). Allah berfirman: "Sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh (ke suatu masa yang tertentu)". (Al-A'raaf 7:15). Iblis berkata: "Oleh kerana Engkau (wahai Tuhan) menyebabkan daku tersesat (maka) demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka (dari menjalani) jalanMu yang lurus; (Al-A'raaf 7:16). "Kemudian aku datangi mereka, dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka; dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur". (Al-A'raaf 7:17)

Allah tidak membiarkan manusia begitu sahaja untuk berhadapan dengan iblis dan kuncu-kuncunya tanpa panduan. Allah menghantar rasul-rasul dan nani-nabi (25 orang rasul disebutka di dalam Al-Quran) serta kitab-kitab suci yang mengandungi panduan yang lengkap bagi mereka mencari jalan pulang ke syurga. Manusia diberikan kebebasan memilih sama ada mahu kembali ke syurga dengan menta'ati perintahNya atau mengikuti iblis yang akan mengheret mereka ke dalam neraka, iaitu tempat kembali yang paling buruk. Dalam mengharungi penghidupan dunia yang fana ini, manusia dianjurkan untuk sentiasa memohon doa perlindungan dari syaitan yang direjam. Juga manusia dianjurkan untuk berdoa dianugerahkan husnul khatimah (kesudahan yang baik) dan tidak berakhir dengan suul khatimah (kesudahan yang buruk). Senjata utama bagi manusia dalam usaha melindungi diri mereka daripada godaan syaitan ialah keihlasan. Iblis mengakui sendiri bahawa dia tidak akan dapat memperdayakan orang-orang yang ikhlas:

Sesungguhnya hamba-hambaKu (yang beriman dengan ikhlas), tiadalah engkau (hai iblis) mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka (untuk menyesatkannya); cukuplah Tuhanmu (wahai Muhammad) menjadi Pelindung (bagi mereka). (Al-Israa' 17:65)

Iblis berkata: " Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, (maka) demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, (Al-Hijr 15:39).  "Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambaMu yang dibersihkan dari sebarang syirik". (Al-Hijr 15:40)

Iblis berkata: " Demi kekuasaanmu (wahai Tuhanku), aku akan menyesatkan mereka semuanya, (Saad 38:82). "Kecuali hamba-hambaMu di antara zuriat-zuriat Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan dan penyelewengan ".(Saad 38:83)

Tetapi kerap kali manusia akan tergelincir juga. Maka manusia dianjurkan supaya sentiasa melakukan beristigfar dan melakukan taubat nasuha. Kerana Tuhan yang Maha Pengampun lagi Mengasihani bersedia untuk mengampuni segala dosa hamba-hambaNya yang bertaubat, kecuali dosa syirik. Umat Nabi Muhammad amat beruntung kerana dianugerahkan dengan bulan Ramadhan yang dinamai juga bulan Rahmat. Dalam bulan ini, dengan rahmat Allah, amal soleh digandakan pahalanya. Di samping itu terdapat suatu malam yang dinamai malam lailatul qadar yang bernilai seribu bulan dari segi keberkatannya. Amalan yang dilakukan pada malam bersamaal dengan beramal selama 1000 bulan.

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan (ayat 70 surah Al-Isra) dan merupakan kejadian yang sangat baik (ayat 4 surah At-Tin). Manusia berasal dari syurga bukan evolusi daripada beruk yang kita tidak tahu ke mana haiwan itu pulang semasa di hari akhirat nanti. Maka inilah dia jalan pilihan, jalan yang lurus, jalan yang menunju ke tempat kembali yang baik, iaitu syurga yang merupakan tempat bermulanya sejarah manusia.

Pilihan sama ada hendak terus kekal sebagai "ahsanut taqwim"yang tempat kembalinya ialah syurga, atau manusia yang bakal kembali ke "aspala sapilin", adalah atas pilihan sendiri. Allah berfirman yang mafhumnya:

Dan tidak ada sesuatupun yang menghalangi manusia daripada beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali datangnya hukum (seperti yang telah berlaku pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. (Al-Kahfi 18 : 55)

Berdoalah "Allahummakhtimni bihusnil khatimah; wala takhtimni bisuil khatimanah", insya Allah, dengan rahmatNya kita akan menemui jalan pulang itu.

Wallahu a'alam.

Posted at 11:44 am by ismad
 
Sunday, September 29, 2013
kematian

kematian adalah sesuatu yang pasti. Setiap insan yang lahirnya ke dunia ini telah dibertahu tentang tiga perkara, iaitu Tuhannya, rezkinya dan ajalnya. Tetapi setelah dilahirkan dan menjadi orang yang sempurna jasmani, rohani dan aqal fikiran, maka lupa akan tiga perkara tersebut.. mereka kufur dan degil pada Tuhahnya. Mereka menggunakan hampir keseluruhan masa dan teenage untuk mencari kekayaan dan hiburan dan mereka lupa akan kematian yang bagaikan dihujung rambut sahaja. Mati tidak mengenal usia. Bukan umur yang semesti menentukan siapa yang akan mati dahulu. Malah kebelakangan ini semakin ramai orang-orang muda yang pergi terlebih dahulu dari ibu bapa. Ingatlah tentang kematian walaupun anda masih muda. Menjadilah orang-orang muda yang berimam dan bertaqwa. Amen.

Posted at 11:08 am by ismad
Comments  
Thursday, September 26, 2013
Penciptaan Nabi Adam 'Alaihis Salam


Bismillahirahmanirramim

Penciptaan Manusia Pertama

Keseluruhan manusia yang ada pada muka bumi ketika ini adalah berasal daripada Nabi Adam Alaihis Salam dan isterinya Hawa'. Mereka bertebaran di seluruh pelusuk bumi membentuk berbagai bangsa dan bertutur dalam bahasa-bahasa mereka sendiri.

Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya " Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya " zuriat keturunan " lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-yebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu. (An-Nisaa’ 4:1)

Bermulanya kisah Nabi Adam apabila baginda dicipta oleh Allah Subhanahu di dalam Syurga. Allah berfirman kepada parara malaikat:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya".  (Al-Baqarah 2:30)


Di jadikan daripada (tanah dari) Bumi (al-ardz)

Sungguhpun baginda diciptakan di dalam Syurga, bahan yang digunakan untuk membentuk jasad Nabi Adam adalah tanah yang diambil daripada bumi.

(Iaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil (yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas keampunanNya. Ia lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak Ia mencipta kamu (berasal) dari tanah (bumi), dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai peringkat kejadian dalam perut ibu kamu; maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu (bahawa kamu suci bersih dari dosa). Dia lah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertaqwa. (An-Najmi 53:32)

Apabila meningggal dunia, tubuh badan manusia dikembalikan kepada bumi pula:

Dan mereka (yang kafir) itu berkata: "Adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah (al-ardz, iaitu bumi) , kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baharu? Betulkah demikian? " (Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula) bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya. (As-Sajdah 32 : 10)

 

Di jadikan daripada tanah (tteen)

Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah berfirman bahawa Nabi Adam dijadikan daripada tanah liat yang dinamai "ttenn".  Penggunaan istilah “tteen” untuk tanah terdapat dalam pernyataan-pernyataan umum dan tidak melibatkan penerangan terhadap proses penciptaan itu sendiri.

Dia lah yang menciptakan kamu dari tanah (ttin), kemudian (thumma) Ia tentukan ajal (kematian kamu) dan satu ajal lagi yang tertentu di sisiNya (iaitu masa yang telah ditetapkan untuk dibangkitkan kamu semula pada hari kiamat); dalam pada itu, kamu masih ragu-ragu (tentang hari pembalasan).  (Al-An'aam 6 : 2)

Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam"; maka mereka sujudlah melainkan iblis; ia berkata: "Patutkah aku sujud kepada (makhluk) yang Engkau jadikan dari tanah liat (tteen)(yang di adun)?" (Al-Israa' 17 : 61)

Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah liat (tteenn); (As-Sajdah 32 : 7)

(Ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: " Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia - Adam dari tanah liat (tteen); (Saad 38 : 71)

Iblis menjawab: " Aku lebih baik daripadanya; Engkau (wahai Tuhanku) ciptakan daku dari api, sedang dia Engkau ciptakan dari tanah liat". (Saad 38 : 76)

 

Jenis tanah ialah “TTeenil lazib”

Dalam beberpa ayat, Allah memberikan sedikit perinciaan sifat tanah liat yang digunakan itu. Perinciaan itu berlaku dalam ayat-ayat yang menyentuh proses penciptaan, sama ada tentang tahap-tahap yang terlibat atau kekompleksan proses penciptaan itu.

(Setelah nyata kekuasaan Kami) maka bertanyalah (wahai Muhammad) kepada mereka (yang ingkarkan hidupnya semula orang-orang mati): Adakah diri mereka lebih sukar hendak diciptakan, atau makhluk-makhluk lain yang Kami telah ciptakan? Sesungguhnya Kami telah mencipta mereka dari tanah liat (yang mudah diubah dan diciptakan semula) (As-Saaffaat 37:11)


Pati (sulalatim) daripada tanah “tteen”

Disamping tanah liat, pati (unsur-unsur galian) dariapda tanah juga digunakan untuk penciptaan Nabi Adam. Alaihis Salam.

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (sulalatim) (yang berasal) dari tanah (tteen); (Al-Mu'minuun 23:12)


Tanah liat yang kering (salsalim)

Tanah liat menjalani proses pengeringan (mungkin secara dipanaskan kerana dalam ayat di bawah disebutkan “tembikar”). Proses ini telah menukar warna dan bau tanah yang mula-mula dikumpulkan. 

Ia menciptakan manusia (lembaga Adam) dari tanah liat kering (salsalin) seperti tembikar, (Ar-Rahmaan 55:14)

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat yang kering, (salsal) yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. (Al-Hijr 15:26)

Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. (Al-Hijr 15:28)

 

Dijadikan daripadaTurab

Tahap akhir tanah sebelum digunakan untuk membentuk jasmani atau jasad Nabi Adam ialah tanah yang disebut "turab".  Sangkaan ini adalah berdasarkan perkataan “thumma” yang terdapat di antara perkataan “turab” dan “kun payakun” atau dengan perkataan “nuttfah”.  Perkataan “thumma” bererti, kemudian, iaitu suatu perkataan yang menunjukkan dua proses yang berlaku berturut-turut mengikut aturan yang terdahulu dan yang terkemudian.

Dalam ayat yang pertama di bawah, selepas terjadi turab lalu berubah kepada Nabi Adam 'Alaihis Salam melalui perman Allah "kun payakun".  Dalam ayat-ayat lain pula, iaitu di mana perkataan “turab” diikuti pula dengan perkataan “nuttfah”, penciptaan manusia pertama daripada tanah itu berlaku terlebih dahulu daripada penciptaan manusia-manusia lain daripada “nuttfah”.  Penciptaan Nabi Isa 'Alaihis Salam pula merupakan satu-satunya manusia selain Nabi Adam 'Alaihis Salam, yang telah dijadikan bukan daripada  "nuttfah".

Sesungguhnya perbandingan (kejadian) Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti (kejadian) Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah (turab)  lalu (thumma) berfirman kepadanya: "Jadilah engkau!" maka menjadilah ia (A-li'Imraan 3:59)

berkatalah rakannya kepadanya, semasa ia berbincang dengannya: "Patutkah engkau kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah (turab), kemudian dari air benih, kemudian Ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki? (Al-Kahfi 18:37)

“Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak (ragu-ragu) tentang kebangkitan makhluk (hidup semula pada hari kiamat), maka (perhatilah kepada tingkatan kejadian manusia) kerana sebenarnya Kami telah menciptakan kamu dari debu tanah (turab), kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan; (Kami jadikan secara yang demikian) kerana Kami hendak menerangkan kepada kamu (kekuasaan Kami); dan Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim (ibu yang mengandung itu) apa yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa; dan (dalam pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan (semasa kecil atau semasa dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Dan (ingatlah satu bukti lagi); Engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila Kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya (dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh), dan gembur membusutlah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai.

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya (menghidupkan kamu semula), bahawa Ia menciptakan kamu dari  tanah (turab); setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu, kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. (Ar-Ruum 30:20)

Dan Allah menciptakan kamu dari  tanah (turab);, kemudian dari (setitis) air benih, kemudian Ia menjadikan kamu berpasangan (lelaki dan perempuan). Dan tiada mengandung seseorang perempuan (juga seekor betina), dan tidak pula satu-satunya melahirkan (anak yang dikandungnya) melainkan dengan keadaan yang diketahui Allah. Dan tidak diberikan seseorang berumur panjang, juga tidak dijadikan seseorang pendek umurnya, melainkan ada kadarnya di dalam Kitab Ilahi. Sesungguhnya yang demikian itu mudah sahaja kepada Allah. (Faatir 35:11)

Dia lah yang menciptakan kamu dari tanah (turab), kemudian dari (setitis) air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging; kemudian Ia mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian kamu (dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa; kemudian kamu (dipanjangkan umur) hingga sampai menjadi tua. Dan (dalam pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan sebelum itu. (Allah melakukan kejadian yang demikian) supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan (untuk menerima balasan); dan supaya kamu memahami (hikmat-hikmat kejadian itu dan kekuasaan Tuhan). (Ghaafir 40:67)

Perbincangan di atas menunjukkan bahawa penggunaan "perkataan-perkataan" "tteen", "salsalin", "sulalatin" dan "turab" adalah untuk menunjukkan fasa-fasa pemprosesan tanah dan kandungan tanah. Terdapat konsistansi dalam penggunaan perkataan "turb" dalam beberapa ayat yang menunjukkan bahawa tanah yang berbentuk "turab" adalah fasa terakhir sebelum menjadi seorang manusia.  Dengan itu jelaslah bahawa ayat-ayat tentang penciptaan manusia pertama daripada tanah tidak bercanggah antara satu sama lain seperti yang didakwa oleh golongan yang tidak percaya bahawa Al-Quran itu sebenarnya sebuah Kitab suci dari Allah Subhanahu Wata'ala.

 Wallahu A’alam

 

Posted at 08:35 pm by ismad
 
Thursday, September 05, 2013
Baling batu sembunyi tangan


"Baling batu sembunyi tangan"

Itulah bunyi suatu simpulan bahasa Melayu yang mempunyai makna melakukan keburukan atau kemudaratan kepada orang lain secara bersembunyi. Kerosakan yang terbabit bukan sahaja ditimpakan ke atas diri individu tetapi juga termasuk masyarakat umum dan vandalisme terhadap harta awam. Dalam sejarah,  kerja-kerja buruk hati ini telah didapati merentasi persempadanan negara-negara merdeka dengan tujuan untuk memporak-porandakan negara-negara tersebut. Tercetuslah pertelingkahan yang akhirnya membawa kepada kesangsaraan kepada rakyat yang tidak berdosa. Seakan-akan kepada mereka itu, kesangsaraan manusia di negara-negara lain adalah sesuatu yang harus dirasai dengan kesedihan, kesian, empati dan rasa bersalah, asalkan sahaja mereka mencapai matlamat mereka. Apabila mereka yang disyakki melakukannya disoal siasat mereka akan bermati-matian menolak tuduhan itu. Mereka tidak berani bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Bahkan ada pula yang meciptakan kambing hitam untuk mematian sebarang petunjuk ke arah mereka yang sebenarnya melakukan perkara dayus itu.  Mereka menyangka bahawa perbuatan pengecut yang mereka rahsiakan itu tidak akan diketahui oleh sesiapapun.

Pada masa ini pelbagai jenayah telah dilakukan tanpa ditangkap dan didenda pelakunya-pelakunya. Penjenayah-penjenayah yang melakukan rompakan atau pembunuhan yang nekad melakukan jenayah mereka terang-terangan. Tetapi mereka menutupi muka mereka untuk menyembunyikan identiti mereka.  Dengan cara melindungi identiti mereka, mereka akan terus bebas dan melakukan jenayah tanpa merasakan bahawa identiti mereka akan terbongkar.   Jika mereka tertangkappun mereka mungkin boleh terlepas dari tuduhan disebabkan kepetahan peguam2 yang mereka gunakan sebagai peguambela mereka.

Semasa hidup di dunia ini pelaku kegiatan jenayah boleh melepaskan diri daripada hukuman. Tetapi Allah  Subhanahu Wataala itu Maha 'Adil. Dia menciptakan hari akhirat.  Setiap yang bernyawa akan mati, sehingga pada suatu masa nanti tiada apapun yang hidup di atas muka bumi ini, kecuali sesiapa yang Allah berikeizinan.  Tetapi, apabila hari qiamat telah tiba semua orang akan dihidupkan semula dan akan disempurnakan balasan kepada perbuatan baik dan perbuatan jahat (perbuatan buruk) yang mereka telah lakukan semasa di dunia di dunia dahulu.  Allah berjanji bahawa tiada siapa yang melakukan jenayah atau perbuatan yang merugikan atau memudaratkan orang lain akan terlepas daripada balasan di hari akhirat kelak.

Allah berfirman dalam Surah Al-Zalzalah yang mafhumnya:

Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya,
(Az-Zalzalah 99:1)

Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya,
(Az-Zalzalah 99:2)

Dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun); "Apa yang sudah terjadi kepada bumi?"
(Az-Zalzalah 99:3)

Pada hari itu bumipun menceritakan khabar beritanya:
(Az-Zalzalah 99:4)

Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian).
(Az-Zalzalah 99:5)

Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing) - untuk diperlihatkan kepada mereka

(balasan) amal-amal mereka.
(Az-Zalzalah 99:6)

Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!
(Az-Zalzalah 99:7)

Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!
(Az-Zalzalah 99:8)
 
Sama ada  diketahui oleh orang lain atau tidak, Allah Maha Melihat semua perbuatan makhluk yang diciptaNya. Dia menugaskan dua malaikat, iaitu Raqib dan Atid, untuk menulis semua perbuatan dan percakapan manusia. Malaikat Raqib ditugaskan di sebelah kiri untuk mencatat amalan jahat sementara Malaikat Atid pula di sebelah kanan untuk mencatat amalan baik. Catatan kedua-dua malaikat ini disimpan di dalam buku atau kitab (buku) yang dinamakan buku catatan amalan. Di hari akhirat kelak buku  catatan amalam masing-masing akan diserahkan kepada tuannya untuk di adili oleh Allah Subhanahu Wataala, iaitu Tuhan Sekelian Alam dan Raja pada hari Pembalasan. Tidak ada satupun, sama perbuatan ada yang perbuatan yang memberi kesan kecil (tidak penting) atau perbuatan yang memberikan kesan yang besar, yang tertinggal (tidak dicatatkan).

Allah berfirman dalam Al-Quran yang mafhumnya:

"Setiap orang pasti ada penjaganya"
(At-Tariq 98: 4)

Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau perbuatan yang dilakukannya) melainkan ada di sisinya

malaikat pengawas yang sentiasa sedia (menerima dan menulisnya).
(Qaaf 50:18)

Dan "Kitab-kitab Amal" juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu, merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya; dan mereka akan berkata:" Aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua
dihitungnya!" Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia (tertulis di dalamnya); dan (ingatlah) Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorangpun.
(Al-Kahfi 18:49)


Di hari akhirat kelak buku  catatan amalam masing-masing akan diserahkan kepada tuannya untuk di adili oleh Allah Subhanahu Wataala, iaitu Tuhan Sekalian Alam dan Raja pada hari Pembalasan.  Pada masa itu barulah setiap insan percaya akan janji Allah terhadap manusia, iaitu mereka diberikan peringatan dan penerangan bahawa mereka hendaklah mentauhidkan Allah (iaitu yakin bahawa Allah itu Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya) serta mentaati suruhanNya dan menjauhi laranganNya.   Mereka akan diadili di hari qiamat nanti berdasarkan amalan perbuatan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Semua amalan ini tercatat di dalam buku amalan mereka masing-masing.

Buku catatan amalam ini akan diberikan dengan tiga cara, iaitu melalui tangan kanan, tangan kiri atau dari belakang masing-masing. Orang yang menerima buku catatan amalam mereka melalui tangan kanan akan berbahagia di akahirat kelak, tetapi orang-orang yang menerimanya melalui tangan kiri atau dari belakang akan berada dalam kedukaan dan penyesalan yang amat sangat.

Allah berfirman dalam Al-Quran yang mafhumnya:

Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, -
(Al-Insyiqaaq 84:7)

Maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan,
(Al-Insyiqaaq 84:8)

(Ingatlah) hari Kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama imamnya; kemudian sesiapa diberikan Kitabnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membacanya (dengan sukacita), dan mereka tidak dikurangkan (pahala amal-amalnya yang baik) sedikitpun.
(Al-Israa' 17:71)

Maka sesiapa yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata (dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya): ` Nah! Bacalah kamu Kitab amalku ini!
(Al-Haaqqah 69:19)

"Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin, bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku (pada hari yang ditentukan)!"
(Al-Haaqqah 69:20)

Maka (dengan itu) tinggalah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan, -
(Al-Haaqqah 69:21)

Di dalam Syurga yang tinggi (darjatnya), -
(Al-Haaqqah 69:22)

Buah-buahannya dekat untuk dipetik.
(Al-Haaqqah 69:23)

(Masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan): "Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab (amal-amal soleh) yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu (di dunia)!"
(Al-Haaqqah 69:24)

Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri), dari sebelah belakangnya,
(Al-Insyiqaaq 84:10)

Maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya,
(Al-Insyiqaaq 84:11)

Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang.
(Al-Insyiqaaq 84:12)

Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya (yang juga kufur ingkar)
(Al-Insyiqaaq 84:13)

Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali (kepada Kami untuk menerima balasan) !
(Al-Insyiqaaq 84:14)

(Sangkaannya itu tidak betul) bahkan ia tetap kembali! Sesungguhnya Tuhannya sentiasa Melihat dan Mengetahui keadaannya!
(Al-Insyiqaaq 84:15)

Adapun orang yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata (dengan

sesalnya): "Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan Kitab amalku, -
(Al-Haaqqah 69:25)

"Dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku.
(Al-Haaqqah 69:26)

"Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu, menjadi kematian pemutus (yang menamatkan kesudahanku,

tidak dibangkitkan lagi); -
(Al-Haaqqah 69:27)

"Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikitpun; -
(Al-Haaqqah 69:28)

Kuat kuasaku (dan hujjah-hujjahku membela diri), telah binasa dan hilang lenyap dariku".
(Al-Haaqqah 69:29)

(Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka): "Tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia, -
(Al-Haaqqah 69:30)

"Kemudian bakarlah dia di dalam neraka Jahiim; -
(Al-Haaqqah 69:31)

"Selain dari itu, masukkanlah dia dalam (lingkaran) rantai besi yang ukuran panjangnya tujuh puluh hasta,

(dengan membelitkannya ke badannya)!
(Al-Haaqqah 69:32)

"Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar,
(Al-Haaqqah 69:33)

Mereka diberikan kitab amalan melalui tangan kirai atau dari belakang memohon supaya dikembalikan ke dunia walaupun sekejap untuk bertaubat dan melakukan amalan-amalan baik. Malangnya selepas hari qiamat dunia sudah tiada lagi. Dunia sudah musnah. Segala penyesalan tidak berguna lagi.

Firman Allak yang mafhumnya:

Kemudian (ketahuilah bahawa) apabila ditiup Sangkakala dengan sekali tiup, -
(Al-Haaqqah 69:13)

Dan bumi serta gunung-ganang diangkat (dari tempatnya) lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur, -
(Al-Haaqqah 69:14)

Maka pada saat itu berlakulah hari kiamat,
(Al-Haaqqah 69:15)
 
"Sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna" - demikian kata satu lagi simpulan bahasa Malayu. Di akhirat kelak tiada siapapun yang akan dapat menyembunyikan perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia dahulu. Allah Maha Mengetahui segala-galanya. Tiada sesuatu pun yang berlaku didunia, keculi diketahui oleh Allah Yang Maha Mengetahui. Buku catatan yang di tulis oleh Malaikat Raqib dan Atid hanyalah merupakan saksi pada hari Hisab, iaitu hari mengira dosa dan pahala dan pembalasan yang setimpal. Bahkan Allah Subhanahu Wataala adalah Maha Kuasa untuk menutup mulut manusia dan menjadikan tangan dan kaki mereka sebagai saksi terhadap diri sendiri.

Allah berfirman di dalam Surah Yaasin yang mafhumnya:

"Pada hari di kunci mulut-mulut mereka dan berkata kepada Kami tangan-tangan mereka serta bersaksi kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka kerjakan (semasa di dunia dahulu).

Dengan itu apa-apa jua siksaan yang Allah kenakan kepada setiap diri manusia di akhirat kelak adalah disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri.  Allah tidak menzalimi sesiapapun, bahkan manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Allah berfirman dalam Surah Yunus yang mafhumnya:

Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikitpun, akan tetapi manusia jualah yang menganiaya diri mereka sendiri.
(Yunus 10:44)

Oleh elekkanlah segala jenis perbuatan yang menyebabkan kerosakan dan kemudaratan kepada diri sendiri, orang lain atau pada masyarakat. "Baling batu sembunyi tangan" tidak dapat melindungi seseorang pembuat jahat di akhirat kelak daripada pengadilan Allah Subhanahu Wataala.Bersabarlah di atas kejahatan yang orang lakukan terhadap kita. Jika mahu membalaspun janganlah melebihi daripada kejahatan mereka terhadap kita. Ingatlah, setelah ditolak-campur, kita yang akan menanggung kerugian di akhirat kelak. Tetapi yang lebih baik, ialah menahan diri daripada membalas. Allah memberikan keampunan terhadap dosa orang-orang yang menahan kemarahan mereka. Biarlah pihak yang berwajib menjalankan tugasnya.

Allah berfirman dalam Surah Ali Imran yang mafhumnya:

Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (mendapat) Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa;
(A-li'Imraan 3:133)

Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik;
(A-li'Imraan 3:134)

Janganlah kemarahan seseorang itu menyebabkan dia mengikut kehendak hawa nafsunya sehingga sanggup membalas dendam dengan menggunakan sihir. Hawa nafsu yang tidak dikawal boleh menjadi tunggangan kepada syaitan untuk menyesatkan seseorang.

Sabda Nabi Yusuf AS yang Allah Firmankan dalam Al-Quran yang mafhumnya:

"Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku; sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu). Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."
(Yusuf 12:53)

Sihir adalah suatu perbuatan yang dikategorikan oleh para ulamak sebagai syirik. Syirik adalah dosa yang sangat besar. Orang-orang muslim sangat ditegah daripada melakukannya kerana Allah tidak mengampuni dosa syirik.

Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' yang mafhumnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan sesuatu apajua), dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar.
(An-Nisaa' 4:48)

Azab yang menghinakan di akhirat di tambah dengan siksaan di dunia. Tidak mustahil orang yang menggunakan sihir ini menjadi menyesal apabila didapatinya orang disihir itu menderita teruk dan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya. Lebih menyesal jika orang disihir itu hanya dengan sebab dia dianugerahkan nikmat yang lebih seperti kekayaan, rumah yang besar, isteri yang cantik ataupun suami yang handsome. Malangnya, sihir itu mungkin tidak boleh ditarik balik; jika dicuba juga mungkin akan memakan diri sendiri. Itulah bahayanya sihir. Jauhilah dan takutlah kepada Allah yang kepadanya kita berharap serta berserah diri dan kepadanya juga kita akan kembali di akhirat kelak.  
 
Wallahu a'alam

Posted at 04:36 pm by ismad
Comments  
Friday, August 16, 2013
Fadhilat Membaca Al-Quran (4)


Bismillahi ar_rahman Ar-Rahim

Fadhilat ketiga bagi orang yang membaca 100 ayat dalam solat malam ialah orang  itu "bukan lalai" atau orang itu "tidak tergolong daripada orang-orang yang lalai".

Beberapa maksud lalai (Dari Koleksi Hadith Nabi SAW) beberapa makna perkataan "lalai"  (Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat)., iaitu:
i. tidak menghiraukan,
ii. tidak berhati-hati,
iii. berlengah-lengah atau melambat-lambatkan,
iv. terlupa,
v. asyik dengan sesuatu perkara dan
vi. tidak mengambil berat.

Saya bukanlah pakar untuk menterjemah apakah maksud sebenar perkataan ini. Tetapi untuk memberikan gambaran saya bentangkan beberapa ayat daripada Al-Quran yang terdapat terjemahan perkataan "lalai" di dalamnya. Mafhum ayat-ayat tesebut adalah seperti yang berikut:

Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan: dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? (Al-An'aam 6:32)

Maka Kami pun membalas mereka, lalu Kami menenggelamkan mereka di laut dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya.(Al-A'raaf 7:136)

Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan firmanNya): "Bukankah Aku tuhan kamu?" Mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: "Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini". (Al-A'raaf 7:172)

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai. (Al-A'raaf 7:179)

Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu, dengan merendah diri serta dengan perasaan takut (melanggar perintahnya), dan dengan tidak pula menyaringkan suara, pada waktu pagi dan petang dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai. (Al-A'raaf 7:205)

"Maka pada hari ini, Kami biarkan engkau (hai Firaun) terlepas dengan badanmu (yang tidak bernyawa, daripada ditelan laut), untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu (supaya mereka mengambil itibar). Dan (ingatlah) sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada (memerhati dan memikirkan) tanda-tanda kekuasaan Kami!".(Yunus 10:92)

Bapa mereka menjawab: "Permergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala, ketika kamu lalai dari mengawalnya ". (Yusuf 12:13)

Biarkanlah mereka makan dan bersenang-lenang dengan kemewahan dunia dan dilalaikan oleh angan-angan (daripada bertaubat dan insaf); kemudian mereka akan mengetahui kelak (bencana perbuatan mereka). (Al-Hijr 15:3)

Mereka itulah orang-orang yang telah dimeteraikan Allah Taala hati mereka dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka; dan merekalah orang-orang yang lalai. (Al-Nahl 16:108)

Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata; dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia; dan janganlah engkau mematuhi orang yang Kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran Kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah-lakunya pula adalah melampaui kebenaran. (Al-Kahfi 18:28)

Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya. (Al-Anbiyaa' 21:1)

Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar, maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak (sambil berkata dengan cemas): "Aduhai celakanya Kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini, bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri". (Al-Anbiyaa' 21:97)

“Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai.” (QS. Ar Ruum: 7)

Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran; sebab itulah mereka lalai.(Yaa Siin 36:6)

(Serta dikatakan kepadanya): "Demi sesungguhnya! Engkau di dunia dahulu berada dalam keadaan lalai tentang (perkara hari) ini, maka kami hapuskan kelalaian yang menyelubungimu itu, lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam (dapat menyaksikan dengan jelasnya perkara-perkara hari akhirat)". (Qaaf 50:22)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh (urusan) harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah (dengan menjalankan perintahNya). Dan (ingatlah), sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. (Al-Munaafiquun 63:9)

(laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya; (Al-Maa'uun 107:5)


Daripada  ayat-ayat yang mafhumnya seperti di atas didapati bahawa "lalai" dalam agama termasuk lalai dalam mengingati Allah dan suruhan serta laranganNya dan juga tentang mengingati tentang hari pembalasan atau hari akhirat.

Dari artikel 'Lalai untuk Belajar Islam �" Muslim.Or.Id'

"Syaikh Abu Bakr Jabir Al Jazairi hafizhohullah menjelaskan ayat di atas, “Mereka mengetahui kehidupan dunia secara lahiriah saja seperti mengetahui bagaimana cara mengais rezki dari pertanian, perindustrian danperdagangan. Di saat itu, mereka benar-benar lalai dari mengingati hari akhirat. Mereka sungguh lalai terhadap hal-hal yang mereka wajib tunaikan atau perkara-perkara yang mesti mereka tinggalkan, agar mereka selamat dari siksa neraka dan akan menetapi surga Ar Rahman.” (Aysarut Tafasir, 4/124-125)"

Klik  untuk membaca artikel itu seterusnya

Wallahu 'aaklam.


Posted at 05:29 pm by ismad
 
Wednesday, August 14, 2013
Fadhilat Membaca Al-Quran (3)


Sebelum menyambung perbincangan tentang fadhilat membaca Al-Quran kita lihat kembali tiga jenis fadhilat yang telah disebutkan dalam dua hadith yang telah disenaraikan, iaitu:
i.   taat
ii.  ikhlas  
iii. bukan lalai

Kita telah membincangkan secara ringkas tentang fadhilat taat yang disebut dalam hadith pertama. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang taat kepada Allah dan RasulNya anda bolehlah merujuk kepada artikel-artikel yang lain.

Taat kepada Allah dalam keadaan bersendirian dan dalam jamaah menjuruskan hati seseorang kepada keikhlasan dalam beribadat. Padanya semua ibadatnya adalah hanyalah untuk meraeh keredaan Allah Subhanahu Wataala sahaja. Dan dia sangat takut jika semua ibadatnya ditolak kerana perasaan mununjuk-nunjuk ataupun riak yang hadir dalam hatinya akan merosakkan ibadatnya. Maka dia berusaha supaya segala perasaan menunjuk-nunjuk ataupun riak yang dihasud oleh Syaitan ke dalam hatinya, semua dikikis dengan segera sebelum ia melekat di hati. Maka hati anda tetap suci daripada perbuatan riak itu. Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.

Orang-orang yang ikhlas seperti ini tidak terpengaruh dengan kehadiran atau ketiadaan orang-orang lain yang melihatnya mengerjakan ibadat.  Bebeza dengan orang yang riak. Mereka ini yang beribadat berebih-lebih jika dilihat orang, sedangkan dalam keseorangan dia sangat malas untuk beribadat. 

Di sini ada sedikit maklumat tentang keikhlasan beribadah. Semoga anda dapat secebis ilmu daripadanya. Bacalah juga buku-buku agama yang pada masa ini semakin banyak di kedai-kadai buku seluruh negara. Semoga anda sentiasa ikhlas dalam ibadat anda.

Solannya, bagaimanakah seseorang itu dapat melatih diri supaya ikhlas dalam melakukan ibadah-ibadahnya?

Salah satu caranya ialah dengan mendirikan solat malam, terutamanya solat-solat sunat tahajjud dan witir, tanpa disedari oleh orang lain. Pada kebiasaannya apabila disebut mendirikan solat malam, ia bermaksud bersolat sunat sebanyak sebelas rakaat, iaitu sebanyak lapan rakaan sunat tahajjud dan tiga rakaat witir.

Untuk mendapatkan fadhilat ikhlas ini, tidak cukup hanya bersolat sebelas rakaat itu, bahkan anda juga perlu membaca sebanyak 100 ayat ketika mengerjakan solat itu. Untuk membolehkan anda membaca sebanyak 100 ayat dalam solat, anda perlu menghafal sekurang-kurangnya 100 ayat-ayat dari Al-Quran.  Kemudian anda perlu pula berdiri lama untuk menghabiskan bacaan 100 ayat itu.  Dengan mengerjakan sesuatu yang sukar, tentu sekali anda tidak peduli tentang sama ada ada orang yang melihat anda atau tidak. Anda hanya mahu ibadat anda diterima oleh Allah, dan anda hanya mengharapkan ganjaran dari Allah sahaja. 

Anda tidak ada pilihan lain selain mengerjakan ibadat anda itu dengan penuh ikhlas. Anda tidak mahu mensia-siakan usaha anda yang penuh kesusahan kerana menghapat ayat-ayat Al-Quran, kerana bangun pada waktu orang lain tidur nyenyak, dan kerana anda juga perlu membaca 100 ayat-ayat  Al-Quran, yang sudah semestinya memakan masa yang agak lama.

Keihlasan yang dilatih dengan mengerjakan solat malam ini, kemudian anda bawa pula ke dalam aktiviti harian anda, yang merupakan ibadat tidak khusus. Maka insya Allah hidup anda sentiasa penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wataala.

Ayuh, mari kita hafal 100 ayat dari Al-Quran, dan bawanya dalam solat malam.


Wallahu aalam. 

Posted at 02:12 pm by ismad
 
Monday, July 29, 2013
Mencari Jalan Pulang


Dunia dan seisinya adalah dijadikan untuk manusia, sebagai tempat tinggal, kemudahan kenderaan dan sumber rezeki. Allah memuliakan manusia melebihi kebanyakan makhluk yang telah diciptaNya.

Nabi Adam bermula di Syurga. Di dalam syurga itu Nabi Adam dan Hawa diberi kebebasan untuk memakan dan meminum apa-apa yang mereka sukai, kecuali buah dari satu pokok. Namun, kerana terpedaya dengan godaan iblis la'anatullah, Nabi Adam telah melanggar perintah itu Baginda dan isterinya Hawa telah diusir dari syurga dan turun ke dunia. Hanya selepas Nabi Adam melanggar perintah larangan itu sahaja, barulah baginda berada di dunia.

Bagaimana pula dunia ini dijadikan untuk manusia, sedangkan Nabi Adam dan Hawa sebenarnya berasal dari syurga? Adakah disebabkan Nabi Adam melangagar larangan tersebut maka manusia keseluruhannya TERPAKSA menduduki bumi ini? Mungkin persoalan ini sedikit sebanyak memberikan kemusykilan kapada orang-orang biasa seperti kita.

Untuk menjawab pesoalan itu, kita perlu melihat urutan peristiwa bermula daripada penciptaan Nabi Adam sehingga baginda dihalau dari Syurga.

Dialog antara Allah dengan mlaikat dan iblis dikisahkan pada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Antanya ialah Al-Baqarah ayat-ayat 30-39, Al-A'araf ayat-ayat 11-25, Al-Isra' ayat-ayat 61-65 dan lain-lain. Antara pengajaran daripada ayat-ayat tersebut ialah Allah mencipta Nabi Adam sebagai makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Iblis menjadi marah kerana dia menyangka yang dia adalah lebih mulia daripada Nabi Adam. Alasannya dia dijadikan daripada api sedangkan Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Kemudian, iblis telah dilaknat disebabkan keingkarannya dan sikap takburnya untuk mengakui kemuliaan Nabi Adam itu.

Di dalam syurga Allah mengajar Nabi Adam dengan ilmu yang cukup dalam segala aspek ilmu pengetahuan supaya dapat menjadi khalifah yang mentadbir bumi, dan menunaikan tugas hakiki manusia sebagai hamba yang ta'at kepada segala perintah Pencipta mereka. Allah mengajarkan segala ilmu dan panduan bagi melawan godaan syaitan yang telah dilaknat dan telah disahkan sebagai musuh yang nyata bagi anak cucu Nabi Adam.

Namun, Nabi Adam telah tergoda oleh bisikan iblis laknatullah. Iblis berjaya membohongi Nabi Adam dan Hawa yang kononnya sebab mereka dilarang memakan buah itu ialah kerana Allah tidak mahu mereka menjadi malaikat atau terus tinggal kekal di dalam syurga. Ini bermakna mereka boleh tinggal di dalam syurga, tidak seperti tujuan asal mereka itu diciptakan (iatu di angkat sebagai khalifah di bumi).

Perbuatan Nabi Adam dan Hawa ini membangkitkan kemurkaan Allah. Mereka dihalau sebelum perintah penghijrahan dari Syurga ke bumi itu diterima. Al-Quran mengisahkan tetang kemurkaan Allah terhadap Nabi Yunus apabila beliau telah meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah untuk berhijrah. Jadi kisah pelanggaran perintah berhijrah oleh para nabi bukan khusus kepada Nabi Adam sahaja.

Berlainan pula keadaannya dengan Nabi Muhammad Sallalahualaihi wassallam. Baginda menunggu perintah berhijrah sebelum melakukanya,walaupun berhadapan dengan tentangan dan pelbagai ancaman yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah. Inilah kelebihan Nabi akhir zaman ini. Nabi memberikan seluruh hidup baginda supaya setiap individu akhir zaman dapat kembali ke tempat mula-mula Nabi Adam dijadikan, iaitu ke Syurga. Dalam kata lain, secara fitrahnya, tempat kembali anak cucu Nabi Adam pada hari akhirat ialah ke syurga.

Iblis dan kuncu-kuncunya pula terus menerus menipu manusia, kerana takbur, dendam dan kedengkiannya yang mendalam terhadap Nabi Adam. Iblis bersumpah akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam, agar keseluruan manusia semua tidak dapat kembali menemui Allah di syurga.

Allah tidak membiarkan manusia begitu sahaja untuk berhadapan dengan iblis dan kuncu-kuncunya tanpa panduan. Allah menghantar rasul-rasul dan nani-nabi (25 orang rasul disebutka di dalam Al-Quran) serta kitab-kitab suci yang mengandungi panduan yang lengkap bagi mereka mencari jalan pulang ke syurga. Manusia diberikan kebebasan memilih sama ada mahu kembali ke syurga dengan menta'ati perintahNya atau mengikuti iblis yang akan mengheret mereka ke dalam neraka, iaitu tempat kembali yang paling buruk (saat matlhira).

Dalam mengharungi penghidupan dunia yang fana ini, manusia dianjurkan untuk sentiasa memohon doa perlindungan dari syaitan yang direjam. Juga manusia dianjurkan untuk berdoa dianugerahkan husnul khatimah (kesudahan yang baik) dan tidak berakhir dengan suul khatimah (kesudahan yang buruk).

Tetapi kerap kali manusia akan tergelincir juga. Maka manusia dianjurkan supaya sentiasa melakukan beristigfar dan melakukan taubat nasuha. Kerana Tuhan yang Maha Pengampun lagi Mengasihani bersedia untuk mengampuni segala dosa hamba-hambaNya yang bertaubat, kecuali dosa syirik. Umat Nabi Muhammad amat beruntung kerana dianugerahkan dengan bulan Ramadhan yang dinamai juga bulan Rahmat. Dalam bulan ini, dengan rahmat Allah, amal soleh digandakan pahalanya. Di samping itu terdapat suatu malam yang dinamai malam lailatul qadar yang bernilai seribu bulan dari segi keberkatannya. Amalan yang dilakukan pada malam bersamaal denga beramal selama 1000 bulan.

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan (ayat 70 surah Al-Isra) dan merupakan kejadian yang sangat baik (ayat 4 surah At-Tin). Manusia berasal dari syurga bukan evolusi daripada beruk. Maka inilah dia jalan pilihan, jalan yang lurus, jalan yang menunju ke tempat kembali yang baik, iaitu syurga yang merupakan tempat bermulanya sejarah manusia. 

Berdoalah "Allahummakhtimni bihusnil khatimah; wala takhtimni bisuil khatimanah", insya Allah, dengan rahmatNya kita akan menemui jalan pulang itu.


Wallahu a'alam.

Posted at 09:48 am by ismad
Comments  
Tuesday, July 16, 2013
Fatih Seferagic


Ingat atau tidak suatu masa dahulu ketika Bosnia dilanda peperangan, negara Malaysia telah membawa beberpa pelajar untuk tinggal di sini dan bersekolah sementara perang di negara mereka belum berakhir. Alhamdulillah, sudah ada hafiz al-Quran yang dipilah untuk menjadi imam di masjid-masjid antarabangsa.  Alhamdulillah. Soainya, Malaysia semakin maju atau semakin mundur dalam penghayatan agama?


Klik link untuk mendengan atau menonoton bacaan Al-Quran oleh brother Fatih Seferagic

 Surah An'aam

Surah Yusuf

Tour of Malaysia

Surah Al Fatihah & Surah Ar Rahman


Apa yang menyedihkan ialah pelajar-pelajar Islam di Malayisa ini lebih berminat untuk memilih mata pelajaran/subjek Lukisan berbanding dengan Agama Islam untuk peperiksaan SPM. Bayangkan betapa tipisnya pengetahuan agama Islam di kalangan pelajar-pelajar Islam.  Pengetahun yang tipis ini tidak cukup untuk membantu mereka memantapkan ilmu dan ibadah  kecuali dengan mengikuti pengajian sepanjang hayat. Bayangkan bagaimana seseorang itu dapat melakukan ibadah yang terbaik dengan berbekalkan hanya ilmu agama yang dipelajari setakat peringkat  PMR atau UPSR sahaja.

Semasa ada UPSR, mata pelajaran Agama Islam tidak termasuk sebagai mata pelajaran dalam peperiksaan itu berbanding mata pelajaran Bahasa Inggeris yang diambil dari sejak sekolah rendah sehingga ke peringkat universiti; mesiti lulus setiap peringkat.  Hasilnya belajar agama dikesampingkan oleh murid-murid. Jika PMR pun dimansuhkan juga, maka pelajaran agama akan terus dipandang tidak penting oleh pelajar-pelajar sekolah menengah pula. Jika tidak ada usaha untuk belajar agama dengan cara lain, saya amat risau dengan komitmen orang-orang Islam terhadap ibadah fardu 'ain.

Saya hendak berpesan kepada semua anak-anak muda, iaitu tambahilah ilmu agama dengan mengikuti kuliah-kuliah fardu 'ain di masjid-masjid, dan di surau-surau atau dengan menonton kuliah agama di Youtube. Amat mudah sekali untuk belajar agaka pada zaman berteknologi ini. Gunakanlah kemudahan teknologi untuk kebaikan. Semoga mendapat pahala yang banyak, terutama di bulan Ramadhan ini. Jangan buang masa dengan aktiviti yang tidak berguna kerana setiap sesuatu yang dilakukan akan dirakamkan. Allah berfirman yang mafhumnya:

"Dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi dan kepadaNyalah dikembalikan segala urusan. Oleh itu, sembahlah akan Dia serta berserahlah kepadaNya. Dan (ingatlah), Tuhanmu tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan." (Hud 11:123)

Semua pekerjaan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan di tonton di akhirat kelak seperti kita menonton TV atau paparan komputor sekarang ini. Yang lebih memberi impak ialah video itu dipaparkan pada skrin bersaiz yang amat besar yang dapat di tonton oleh semua makhluk yang ada di Padang Mahsyar kelak.

"Dan "Kitab-kitab Amal" juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu, merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya; dan mereka akan berkata:" Aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya!" Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia (tertulis di dalamnya); dan (ingatlah) Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorangpun." (Al-Kahfi 18:49)"

Mengikut para ulama', ayat Al-Quran yang terakhir diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam ialah Al-Baqarah ayat 281 atau ayat 282. Inilah mafhum ayat 281:

"Dan peliharalah diri kamu daripada huru-hara hari (kiamat) yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasnya sedikitpun."

Jika inilah pesanan terakhir yang Allah berikan kepada manusia melalui qalamNya, Al-Quran Al-Karim, maka sangat besarlah ertinya hari pemgadilan dan pembalasan itu kepada seluruh umat manusia.  Maka marilahlah gunakan setia saat hidup ini untuk melakukan pekerjaan berpandukan kepada keredaan Allah semat-mata. Setiap saat itu akan ditanya kelak di hari yang amat dahsyat itu:

Jika inilah pesanan terakhir yang Allah berikan kepada manusia melalui QalamNya, iaitu Al-Quran Al-Karim, maka amat kasihlah Allah kepada umat manusia. Setelah ditulis lebih daripada 6000 ayat di dalam Al-Quran itu, Allah memperingatkan lagi tentang betapa besarnya erti hari pemgadilan dan pembalasan itu kepada seluruh umat manusia.  

Denagn itu marilahlah kita gunakan setiap saat hidup ini untuk melakukan pekerjaan berpandukan kepada keredaan Allah semata-mata, tidak terkecuali sama ada urusan ibadah khusus atau pekerjaan harian yang meliputi urusan mencari rezeki dan urusan hubungan sesama manusia. Setiap saat itu akan ditanya kelak di hari yang amat dahsyat itu. Nabi adalah seperti yang berikut:

"Dari Abi Barzah al-Aslami r.a., dari Nabi s.a.w, sabdanya: "Tidak berganjak kedua kaki seseorang dari tempat berdirinya di mahkamah Tuhan pada hari qiamat

sehingga ia disoal tentang umurnya pada perkara apakah ia habiskan dan tentang ilmunya untuk apakah ia gunakan dan tentang harta bendanya dari manakah ia dapati dan pada perkara apakah ia belanjakan dan juga tentang tubuh badannya pada perkara apakah ia susutkan kemudaan dan kecergasannya?"" (Hadith Riwayat
At-Tirmizi) (sumber :  Islam GRID ( Islam GRID): Mastika Hadith>Paparan Hadith)


Semoga saya sendiri dan anda mengambil manfaat daripada tulisan saya ini.

Wallahu a'alamPosted at 12:22 pm by ismad
 
Thursday, July 11, 2013
Selamat berpuasa


Selamat berpuasa dalam ertikata yang sebenarnya agar mencapai status taqwa yang disebut dalam ayat Al-Quran yang berikut:

"Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa." (Al-Baqarah 2:183)

Terdapat dua perkara tentang  “taqwa” yang terdapat dalam ayat tersebut yang memerlukan perbincangan, iaitu kepentingan taqwa dan kaitan puasa dan taqwa.  Jika mengetahui dan memahami yang taqwa itu sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang muslim maka sudah tentu kita ingin mengetahui bagaimana taqwa itu dapat dimiliki. Oleh sebab Allah sendiri yang mengatakan bahawa taqwa boleh dicapai melalui ibadat puasa maka kita ingin memahami bagaimana ini boleh berlaku. Dengan adanya pemaham itu kita akan berusaha bersungguh-sungguh supaya ibadat puasa kita itu bener-benar menepati sarat-syarat yang digariskan oleh syara’a. Jika tidak, puasa kita akan sia-sia (kita mohon berling dengan Allah daripada keadaan ini).  Rasullullah bersabda seperti dalam hadith yang berikut:

Daripada Abu Hurairah r.a. katanya bahawa Nabi s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan bohong dan berkelakuan buruk sedangkan ia berpuasa, baginya tidak ada kelebihan (pahala) di sisi Allah selain dari lapar dan dahaga sahaja yang didapatinya.” (Hadith Riwayat Bukhari)

“Betapa ramai orang-orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan betapa ramai orang-orang yang bangun ibadah di malam hari namun tidak mendapat apa-apa dari qiyamnya kecuali hanyalah berjaga malam sahaja. (Hadith Riwayat Ibnu Majah)


Selamat berpuasa dalam ertikata yang sebenarnya agar mencapai status taqwa yang disebut dalam ayat Al-Quran yang berikut:

"Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa." (Al-Baqarah 2:183)

Terdapat dua perkara tentang  “taqwa” yang terdapat dalam ayat tersebut yang memerlukan perbincangan, iaitu kepentingan taqwa dan kaitan puasa dan taqwa.  Jika mengetahui dan memahami yang taqwa itu sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang muslim maka sudah tentu kita ingin mengetahui bagaimana taqwa itu dapat dimiliki. Oleh sebab Allah sendiri yang mengatakan bahawa taqwa boleh dicapai melalui ibadat puasa maka kita ingin memahami bagaimana ini boleh berlaku. Dengan adanya pemaham itu kita akan berusaha bersungguh-sungguh supaya ibadat puasa kita itu bener-benar menepati sarat-syarat yang digariskan oleh syara’a. Jika tidak, puasa kita akan sia-sia (kita mohon berling dengan Allah daripada keadaan ini).  Rasullullah bersabda seperti dalam hadith yang berikut:

Daripada Abu Hurairah r.a. katanya bahawa Nabi s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan bohong dan berkelakuan buruk sedangkan ia berpuasa, baginya tidak ada kelebihan (pahala) di sisi Allah selain dari lapar dan dahaga sahaja yang didapatinya.” (Hadith Riwayat Bukhari)

“Betapa ramai orang-orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan betapa ramai orang-orang yang bangun ibadah di malam hari namun tidak mendapat apa-apa dari qiyamnya kecuali hanyalah berjaga malam sahaja. (Hadith Riwayat Ibnu Majah)

Malang sekali apabila kebaikan dan pahala yang besar tidak dapat diperolehi  sedangkan usaha telah dilakukan secara fisikelnya.  Tentang  kebaikan dan pahala Ramadahan, anda boleh melayari laman-laman web yang memebentangakan hal ini.

Tentang bagaimana puasa boleh mendidik seseorang Muslim menjadi bertaqwa, saya ingin memberi contoh yang paling mudah. Jika anda berpuasa, dan anda meminum air di dalam bilik berkunci, tidak ada manusia yang akan tahu yang anda telah meminum air itu. Jika anda terus sahaja berlakon macam orang berpuasa dan pada masa berbuka, berbuka pula seperti orang yang berpuasa, juga tiada manusia yang tahu.  Tetapi Allah Maha mengatahui akan apa yang anda lakukan, dan malaikat pencatatpun tahu dan sedia menunjukkan catatan itu kepada anda pada hari hisab. Dengan kesedaran bahawa walau bagaimanapun anda menyimpan rahsia yang anda sebenarnya tidak berpuasa, Allah Maha mengetahui. Maka anda menahan diri daripada semua perkara yang membatalkan puasa anda.  Dalam 30 hari sepanjang bulan Ramadhan itu, anda telah dididik untuk menjadi orang yang bertaqwa.  Insya Allah anda mencapai tujuan berpuasa itu. Alhamdulillah

Wassalam

WassalamPosted at 07:20 pm by ismad
Comments  
Previous Page Next Page
 
PROFILES & COMMENTS
Selamat Datang ke
Blog AlurIlmu
MISI MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DI MUKA BUMI

Seruan para Nabi dan Rasul Sepanjang zaman dari Nabi Adam Alaihis Salam sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam:

Quluu, "Laa ilaaha illallah"
Katakanlah, "Tiada Tuhan selain Allah"
Say, "No God but Allah"


Disember 2008 Click untuk sambung ke penerbit Jemariseni


Ogos 2010 Click untuk sambung ke penerbit Jemariseni
Petikan dari Novel Untuk Asyikin

Nurasyikin memasuki universiti dengan hati yang berbaur, suka dan keliru, kerana di universiti dia akan mengikuti kursus bioteknologi, sedangkan minatnya ialah bidang sastera.

Setahun berlalu, pelajar cemerlang ini dapat gred yang lemah dan hanya dapat bertahan daripada dibuang dari universiti. Dengan Ketiadaan minat terhadap bioteknologi, bagaimanakah dia dapat belajar dengan baik? Kehadiran teman sebilik yang 'all rouder', Nurul Iffa, juga tidak dapat membantu.....

"Kalau dah tau nak jadi pakar bahasa, kenapa ambil jurusan sains? Lepas tu, masa isi borang UPU dulu, kenapa tak isi aje pilihan yang kau minat tu? Yang gatal masukkan bioteknologi tu buat apa?” Suara Iffa menyaingi nada jawapan klien."

"Masa nak isi borang UPU dulu pun, abah yang bagi senarai pilihan. Syikin isi aje."

Petikan dari Novel Antara Safa dan Marwah

"Saya baru berjinak dengan keusahawanan. Saya dapati orang-orang Melayu kurang memberikan perhatian terhadap makanan. Ada yang tidak mengambil berat status halal makanan. Orang-orang Melayu tidak menghayati makanan halal. Sebab itu makanan halal dkuasai oleh orang bukan Islam. Orang Islam patut menyokong makanan Halal Muslim. Orang lain tidak akan menyokong barang keluaran orang Melayu Islam, sedangkan orang Melayu Islam tidak kisah membeli barangan buatan orang lain. Kita tak meragukan label yang genuaine. Tetapi sesetengah jenama, mereka gunakan label halah itu sewenang-wenangnya."

"Muaz! Ana pun pelik dengan orang Melayu. Mereka tidak hirau sama ada sesebuah restoran itu ada tanda halal atau tidak, orang yang bekerja dalam restoran itu Islam atau tidak. Menutup aurat atau tidak. Sepatutnya apabila ada produk yang dibuat oleh orang Islam, itulah diutamakan. Bukan sahaja menyokong orang Islam tetapi juga memilih yang paling diyakini status halalnya. Makanan mempengaruhi jiwa kita. Mungkin sebab makananlah anak-anak Melayu jadi kumpulan yang terbanyak terlibat dalam masalah sosial."

"Bukan menangis sedih, Humairah. Sebenarnya ibu menangis kerana bersyukur. Tanpa bapanyapun Ardi bisa jadi Doktor Ardi. Hmmm.... Humairah!. Jom petik bunga mawar."

Setengah jam berlalu. Kuntum-kuntum bunga mawar kuning emas sudah digubah cantik di dalam vas. Vas itu di bawa masuk ke dalam rumah.

"Humairah nak ibu bawa ke dalam bilik ke?"

Nur Atiqah mengangguk surut lalu mengikuti Ibu Kartini memanjat tangga. Selesai meletak vas di atas meja sudut, Ibu Kartini keluar bilik dan turun ke tingkat bawah. Nur Atiqah mendekati jambak bunga mawar, lalu menciumnya.

Segar dan menyegarkan. Masa hanya tinggal dua hari lagi. Sempatkah Faisal Hakimi mengirim kuntum mawar seperti ini sebelum waktu ‘Asar hari Isnin ini? Dia mencium jambak mawar lagi. Setitis air mata jatuh ke atas jambak itu.

Tak mungkin. Dia masih di Shanghai. Mungkin juga dia sedang dalam pesawat menuju ke Manila. Setitik lagi air mata jatuh ke atas jambak mawar.............

Akan Datang : Insya Allah
Ikebana: Sebuah Hikayat Yang Merongkai Bibit-Bibit Sejarah Tanah Air yang Semakin Dilupa

Sebelum mengenali Michiko, Najmi tidak kenal apa itu ikebana. Bukan itu sahaja, dia tak tahupun erti yang terangkum dalam bunga, baik namanya, jenisnya, warananya dan baunya. Ikhlas, Micihiko membawa erti bunga kepadanya. Michiko sendiripun sekuntum bunga ... yang tak layu ditelan masa ... hari, bulan dan tahun; selagi hayat dikandung badan.

Michiko memandang lurus ke hadapan, kedua-dua lengan direhatkan pada arm-rest kereta tolak (Wheel chair).Indahnya sawah padi yang menghijau. Seindah sawah padi di sebuah desa di negera sakura, negara yang sedang dirinduinya ketika itu.

Hijau dan damai. Namun disebalik kedamain itu, Najmi tahu ada termaktubnya detik-detik pahit. Detik-detik pahit itu pernah didengar dari mulut datuknya sendiri. Yang sedihnya, ada pihak-pihak tertentu yang memutar-belitkan fakta. Mereka yang tidak tahu hujung-pangkal cerita sebenar, tetapi sanggup menjadi pak turut memartabatkan musuh negara sebagai pejuang kemerdekaan.

   

  ENTRIES & SITE INDEX

<< August 2014 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
http://www.hitwebcounter.com/countersiteservices.php


Visitors Number Count

Mulai 1 Februari 2009

free counters

Site Index
My other blogs: "Purplemelastoma
Gedung Ilmu


Mawar Untuk Umi (MUU)
Ceraka sekadar hiburan


[1(1)] [1(2)] [2(1)] 2(2)] [3(1)] [3(2)] [4(1)] [4(2)] [5(1)] [5(2)] [7(1)] [7(2)] [10(1)] [10(2)] [10(3)] [10(4)] [11(1)] [11(2)] [11(3)] [12(1)] [13(1)] [13(2)] [13(3)] [14(1)] [14(2)] [15(1)] [15(3)] [15(4)] [16(1)] [Pengumuman]

Ikebana
Ceraka sekadar hiburan


[1]

Desa Saroja
Ceraka sekadar hiburan


[1 (1)] [1 (2)] [1 (3)] [1 (4)] [1 (5)] [1 (6)]

Memori
Ceraka sekadar hiburan


[1 (1)] [1 (2)] [1 (3)]

Karya Kreatif

Qisah Nabi Yusuf

Kisah Dan Teladan
Sebagai panduan>Panduan Menulis

Asmaul Husna

Kerohanian

Membaca Al-Quran

Ramadhan dan Ibadat Puasa

Solat

Himpunan Doa

Panduan Belajar dan Peperiksaan

Kebajikan

Kebajikan

Unclassified
 

LINKS & INFORMATION


Berita Dalam Negara


Berita Luar Negara


Halaman SasteraJalan-jalan Cari Resipi

Resepi Masakan Di Internet
Lagu-lagu Terbaik Universiti-universiti TempatanUNIMAS GemilangUnimas Gemilang

Terciptalah Suatu Sejarah
Wujudmu di Persada Negara
Di Bumi Kenyalang Bertuah
Kebanggaan Nusa dan BangsaBerinovasi dan Berwawasan
Berilmu Berpandangan Jauh
Inilah Hasrat dan Harapan
Kamilah Pendukung Warisan


Teguh Terunggul Namamu

UNIMASku yang Gemilang

Dengan Penuh Keikhlasan

Kami Wargamu di Sini

Berbangga....Berbudaya, Bersifat Sezaman
Bersatu Hati Mencurah Bakti
Jasamu, Tiada Bandingan
Kau Disanjung dan Dihormati


Wajahmu Tak Kan Kami Lupakan
Sentiasa Terpahat di Ingatan
Menjadi Lipatan Sejarah
Segar Mekar Dalam KenanganTeguh Terunggul Namamu

UNIMASku yang Gemilang

Dengan Penuh Keikhlasan

Kami Wargamu di Sini

Berbangga.. ...
UNIMAS Gemilang .....

UKM - Varsiti KitaUiT M - Wawasan Setia Warga UiTMUM -Lagu Universiti Malaya

Contact Me

If you want to be updated on this weblog Enter your email here:
rss feed
rel=/tbody /font/font